İl Müdürü


Mustafa KURT

Ziraat Yüksek Mühendisi

Bilim Uzmanı

1968 Eskişehir - Çifteler  doğumlu olan KURT, ilk ve orta öğrenimini Çifteler'de, lise öğrenimini Ankara Meteoroloji Teknik Lisesinde tamamladı. 1986 yılında Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Zirtaat Fakültesi Zootekni bölümünden iyi derece ile mezun oldu.  Konya, Ankara, Kırşehir, Afyon, Eskişehir  Meteoroloji Bölge Müdürlüklerinde mühendis olarak görev yapan KURT 1999 - 2000 yılları arasında Kütahya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünde İstasyon Müdür olarak devam etti. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 Yılından itibaren Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçiş yaparak çalışma hayatına devam etmiş, Kurumumuzda 2010 - 2011 Yılları Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, 2011-2014 Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, 2014-2018 İl Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüş ve İl Müdür V. olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Katıldığı Eğitim ve Kurslar:​

 • Arıcılık – Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (06-10.10.2005)
 • Bakanlık Temsilcisi Eğitimi – TEDGEM (05-07.07.2005)
 • Canlı Demirbaş Materyal Seçimi – TEDGEM (11-13.12.2006)
 • Görevde Yükselme Eğitimi Kursu (27.02-10.03.2010)
 • Kooperatif Proje Uygulama Eğitimi – TEDGEM (22-27.02.2010)
 • Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi – TEDGEM (27.09-22.10.2010)
 • Tarım Yayımcısı Sertifikası – TEDGEM (12.04.2011)
 • İl Yayım Programlarının Hazırlanması – TEDGEM (05-08.04.2011)
 • İthal Edilecek Damızlık Sığırların Seçiminde Uyulacak Kriterler – TÜGEM (31.03.2011)
 • Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri (Asociacion Amigos De Europe Leonardo da Vinci ( A.E.L.V.) Certify ” Arı İşletmelerinde Güçlü Koloni Oluşturma Tekniklerinin İncelenmesi” (20.11-03.12.2011)
Yayınları :
 • Tarım İşletmeciliğinin Geliştirilmesinde Etkili Faktörlerin Alternatif Üretim Açısından Analizi ve Öneriler KÜTAHYA İLİNDE BİR UYGULAMA- Yüksek Lisans Tezi- Mustafa KURT- Kütahya-2003
 • Mustafa KURT, Kemal POYRAZ, Mustafa DURMAN, Hüseyin ÖNDER “Tarım İşletmeciliğinde İklim Koşullarının       Tarımsal Ürün Desenine ve Alternatif Ürün Seçimine Etkisi “, Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi,AKADEMİK BAKIŞ, Sayı-6, 2004.

Ödülleri :

 • Bakanlık Teşekkür Belgesi – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ( 12.02.2011)
 • İl Müdürlüğü Teşekkür Belgesi- İl Müdür Yardımcılığı (201​4)
''