Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz


•İlin tarımsal kaynaklarının rasyonel kullanımı,
•Sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal üretim
•Güvenilir gıda üretimi ve erişilebilirliği
•Belirlenmiş gıda ve tarım politikaları çerçevesinde tarımsal üretim ve gıda piyasalarında etkili denetim ve düzenleme,
•Tüketici ve halk sağlığını koruyucu tedbirler ile kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla;
•Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi,
•Bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina,
•Tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve gıda üreticilerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
•Arazi toplulaştırma hizmetleri,
•Tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması,
•Tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi,
•Biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması, faaliyetlerini yürüten yenilik ve gelişime açık bir kurumuz.

 

Vizyonumuz

          Ülkemiz tarım politikaları doğrultusunda rekabet gücü yüksek, teknolojik gelişmeleri kullanan, ölçek ekonomisine uygun, güvenilir gıda arzı sağlayan, sürdürülebilir tarımsal işletmeler oluşturmak ve İlimiz tarım sektörünün hızlı ve etkin hizmet üreten çözüm odaklı lider bir kurum olmak.​

''