KKYD Projelerimiz


KKYD Projelerimiz – Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Bakanlar Kurulunca alınan ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2006/10016 sayılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği” 6 Nisan 2006 tarihinde yayımlanıp yürürlülüğe girdikten sonra İl Müdürlüğümüz konu hakkında kamuoyuna yayım çalışmalarıyla bilgilendirmeler yapmış ve bunun sonucunda; programı uygulama konusunda görev alacak kurumlar, meslek kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları, üniversite ile başvuru sahibi konumunda olan kooperatifler, şirketler ve halkımızla sözlü, yazılı ve görsel olarak iletişime geçilmiştir.

ETAP

BAŞVURU SAYISI

UYGULANAN PROJE SAYISI

Makine Ekipman

Ekonomik Projeler

Toplu Basınçlı Sulama

Makine Ekipman

Ekonomik Projeler

Toplu Basınçlı Sulama

1.Etap

12

3

2.Etap

19

5

5

3.Etap

12

46

6

5

2

6

4.Etap

218

16

17

123

3

3

5.Etap

359

14

6

342

9

2

6.Etap

1.225

22

4

563

9

3

7. Etap

2.068

21

1.736

15

8. Etap

1.209

267

9. Etap

1.216

TOPLAM

6.307

150

41

3.036

43

14

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri (Ekonomik Projeler, Toplu Basınçlı Sulama Tesisleri ve Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi) Kapsamında tüm etaplarda toplam 16.450.441,28 TL hibe desteği verilmiştir.

7. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi Ekonomik Projeler kapsamında 21 adet başvuru kabul edilmiş olup, İl Proje Değerlendire Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 17 adet proje uygun bulunarak nihai karar için Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından 17 adet projemiz kabul edilmiş olup, bunlardan 15 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. 7. Etap kapsamında ise uygulanacak 15 adet projeye toplam 3.107.043,75 TL hibe desteği sağlanacaktır.

9. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi Makine Ekipman Alımları kapsamında 1.216 adet başvuru kabul edilmiş olup, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 562 adet çiftçi ile hibe sözleşmesi imzalanması öngörülmektedir. 9. Etap kapsamında Bakanlığımız tarafından 1.641.945,28 TL bütçe ayrılmıştır.​


''