24.9.2018 / Gösterim Sayısı : 100

Müdürlüğümüze Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarınca risk temelli süreç yönetimi çerçevesinde hizmet kalitesinin arttırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak belgelendirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi kurularak uygulamaya başlanılmıştır.

Bu bağlamda İl Müdürlüğümüz, TSE Bursa Bölge Müdürlüğünce tetkik edilmiş olup, tetkik neticesinde İl Müdürlüğümüz TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

''