T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ HAYATA GEÇİYOR…

Yayın Tarihi : 24.06.2022

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı kapsamında; İlimizde tarımsal ürünleri işleyen tesislerin yapımı ve modernizasyonuna yönelik 386 projeye hibe sözleşmesi imzalanmış olup proje sahiplerine 15 Milyon TL hibe desteği sağlanmış olacaktır.

Düzenlenen törene Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Musa Yılmaz, İl Müdürümüz Orhan Özçalık, Muhtarlarımız ve proje sahipleri katıldılar.

Programın 2022 yılı uygulamalarında; 7 projeye 4,8 Milyon TL hibe desteği sağlanarak tarımsal sanayiye can suyu verilmesi hedeflenmektedir.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında yer alan Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise 340 projeye 7,1 Milyon TL hibe desteği sağlanarak çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları mibzer, römork, balya makinesi, yem karma makinesi gibi birincil tarımsal üretime yönelik ekipman alımları desteklenecektir.

 

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında ise çiftçilerimizin uygulayacakları basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği sağlanmakta olup, programın 2022 yılı uygulamalarında; 21 projeye 1,2 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

 

Bu yıl uygulanmaya başlanan ve 3 yıl süresince uygulanması planlanan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi programı kapsamında ise, tarımsal üretim ile ilgili ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış, kırsalda yaşayan ve tarım haricinde geliri bulunmayan gençlerimize bitkisel ve hayvansal üretim konusunda uygulayacakları projelere 100.000,00 TL'ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Programın 2022 yılı uygulamalarında; 18 yatırımcımız ile hibe sözleşmesi imzalanmış olup proje sahiplerine 1,8 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

 

Söz konusu Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanmaya başlayan 386 proje ile, ilimizin tarımsal üretimine artış sağlamanın yanında bu projeler ile sağlanan istihdam ve projelere sağlanacak 15 Milyon TL'lik hibe desteğinin, ilimiz ekonomisine de büyük fayda sağlayacaktır.

 

Toplam proje bütçe tutarı 29 Milyon TL olan projelerin hibe tutarının 15 Milyon TL olduğu, özetle 29 Milyon TL'lik bir iş hacminin tarım sektörüne kazandırılmasının sektörün tüm paydaşlarına olumlu etkiler kazandıracaktır.