Tarımsal Desteklemeler

​​Biyolo​jik ve Biyoteknik Mücadele Desteği​​

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve

Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla Örtüaltında ve Açık alanda;

Destek Miktarı​

(TL/da)

1

Biyoteknik mücadele desteği

110

2

Biyolojik mücadele desteği

350

 

Örtüaltı paket toplamı

460

1

Biyoteknik mücadele desteği

35

2

Biyolojik mücadele desteği

35

 

Açık alanda paket toplamı

70​


Hayvancılık Desteklemeleri​

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

Birime

Destek

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

1

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

Buzağı

 150TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği

1

Koyun-Keçi

   20TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim

1

Tiftik

20 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

1

Her bir sığır için

  50Tl/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği

1

Tohum

30 TL/adet

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık

1

Arılı kovan

10 TL/adet

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 Tl/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Su Ürünleri

1

Gemi boyu (m) 10-20

10.000 (TL/m)

2

Gemi boyu (m) 21-30

15.000 (TL/m)

3

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri

20.000 (TL/m)

4

Gemi boyu (m) 35-45

30.000 (TL/m)

5

Gemi boyu (m) 46 ve üzeri

35.000 (TL/m)

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Yem Bitkileri

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14)  Hayvan Hastalık Tazminatları

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları

1

Büyükbaş Koruma

550TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

       7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

150 TL/baş

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır​Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği​

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı

 (TL/dekar)

1

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3,1

4,75

2

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

4,,6

6,6

3

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

7,5

8,25

4

Toprak Analiz Desteği (2013 ÇKS Kayıtlı Üreticileri

2,5​​​


Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler​

Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

70 TL/dekar

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

10 TL/dekar

3

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

150 TL/baş

4

Organik Tarım (Buzağı)

50 TL/baş

5

Organik Tarım ( Anaç koyun, keçi)

10 TL/baş

6

Organik Tarım (Arılı kovan)

5 TL/kovan

7

Organik Tarım ( Alabalık)

0,35 TL/kg

8

Organik Tarım (Çipura-levrek)

0,45 TL/kg

9

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)

50 TL/dekar

10

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

150 TL/dekar​


​Sertifkalı Tohum,Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri​

​​SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN KULLANIM VE SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLERİ

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birime Destek

(TL/da)

1

Buğday

8,5

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

6

3

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

12

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates

40

 

Soya

20

7

Korunga, Fiğ

7

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/da)

Sertifikalı

(TL/da)

8

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

400

9

Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

350

10

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

280

11

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

150

12

Aşılama İle Çeşit Değiştirme

-

250

13

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

14

Sertifikalı çilek fidesi desteği

-

350

 

Sertifikalı/Standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi

100

280

 

Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği

Aldığı desteğe %50 ilave

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Birime Destek

(TL/kg)

15

Buğday

0,10

16

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates

0,08

17

Çeltik

0,25

18

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

19

Soya

0,35

20

Kanola

1,20

21

Susam

0,60

22

Yonca

1,50

23

Yer Fıstığı

0,80​


Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri

TARIMSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ KATILIM, ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KAYIT,

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ VE PATATES SİĞİLİ HASTALIĞI ALTERNATİF DESTEKLERİ

Sıra No

Destek Konusu

Destek Miktarı

1

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği

375 (TL/işletme)

2

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

600 (TL/işletme)

3

Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi

110 (TL/dekar)

 

4

Araştırma Geliştirme Projeleri

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, 2014-2018 cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.​


Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri​

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Birime Destek (Krş/Kg

1

Yağlık Ayçiçeği

30

2

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)

65

3

Soya Fasulyesi

50

4

Kanola

40

5

Dane Mısır

4

6

Aspir

45

7

Zeytinyağı

70​

8

Buğday

5

9

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

5

10

 Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

20

11

Çay

12


Kütahya Tarimsal Destekler

KÜTAHYA TARIMSAL DESTEKLER

Destekler

2002

2014

2003 – 2015

ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER

DGD

18,3 Milyon TL

-

143,8 Milyon TL

Mazot

-

6,3 Milyon TL

63 Milyon TL

Kimyevi Gübre

-

8 Milyon TL

61,8 Milyon TL

Toprak Analizi

-

40 Bin TL

466 Bin TL

Diğer

-

160 Bin TL

4,9 Milyon TL

Toplam

18,3 Milyon TL

14,5 Milyon TL

274 Milyon TL

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

-

4,2 Milyon TL

55,2 Milyon TL

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

934 Bin TL

30,2 Milyon TL

171,8 Milyon TL

DİĞER DESTEKLER 
(Sert. Toh. ve fidan, Ar-Ge, ÇATAK, Tarımsal Sigorta vs.)

-

33,1 Milyon TL

60,8 Milyon TL

GENEL TOPLAM

19,2 Milyon TL

82 Milyon TL

561,8 Milyon TL

 

2002 Yılı                              19,2 Milyon TL             ARTIŞ

2014 Yılı                                  82 Milyon TL              4 Kat

 

KÜTAHYA 2015 YILI TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

DESTEK KONUSU

ÖDENEN MİKTAR

Alan Bazlı Destekler

14,7 Milyon TL

Mazot

6,4 Milyon TL

Kimyevi Gübre

8,3 Milyon TL

Toprak Analizi

24 Bin TL

Hayvancılık Destekleri

5,9 Milyon TL

Yem Bitkileri

4,2 Milyon TL

Süt

687 Bin TL

Arıcılık

125 Bin TL

Su Ürünleri

675 Bin TL

Besi

165 Bin TL

Hastalıklardan Ari İşletme

67 Bin TL

Diğer Hayvancılık Destekleri

35 Bin TL

Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

1,6 Milyon TL

TOPLAM

22,2 Milyon TL

     Not: 31 Mart 2015 tarihi itibariyle

 

 

KÜTAHYA HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Destekler

2002

2014

2003 – 2015

YEM BİTKİLERİ

368 Bin TL

4,4 Milyon TL

39,1 Milyon TL

ISLAH AMAÇLI KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ

-

4,6 Milyon TL

14,3 Milyon TL

BÜYÜKBAŞ HAYVAN

-

8,4 Milyon TL

34,6 Milyon TL

SÜT

545 Bin TL

5,9 Milyon TL

47,2 Milyon TL

ET - BESİ

-

2,5 Milyon TL

8,2 Milyon TL

HASTALIKLARDAN ARİ İŞL.

-

659 Bin TL

2,2 Milyon TL

SU ÜRÜNLERİ

-

1 Milyon TL

7,8 Milyon TL

DİĞER

21 Bin TL

2,7 Milyon TL

18,4 Milyon TL

TOPLAM

934 Bin TL

30,2 Milyon TL

171,8 Milyon TL

 

 

2002 Yılı                               934 Bin TL                  ARTIŞ

2014 Yılı                            30,2 Milyon TL              32 Kat

 

KÜTAHYA İLİ TKDK FAALİYETLERİ

Destek Sağlanan Sektör

Sözleşme İmzalanan Proje

Toplam Yatırım (TL)

Sağlanan Hibe (TL)   

Biten Proje

Ödenen Hibe (TL)

Süt hayvancılığı yatırımları

11

18,4 Milyon

11,6 Milyon

7

8,2 Milyon

Besicilik ve kanatlı eti yatırımları

13

16,6 Milyon

10,5 Milyon

6

6,7 Milyon

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

3

6 Milyon

3 Milyon

2

1,7 Milyon

Et ve et ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

1

8,3 Milyon

4,1 Milyon

-

-

Meyve ve sebzelerin işlenmesine yönelik yatırımlar

1

300 Bin

200 Bin

1

200 Bin

Arıcılık ve seracılık, yatırımları

392

31,3 Milyon

15,6 Milyon

392

15,3 Milyon

Yerel gıda-tarım ürünleri ve el sanatları

1

600 Bin

300 Bin

-

-

Kırsal Turizm

2

2,3 Milyon

1,2 Milyon

1

500 Bin

Kültür Balıkçılığı

1

300 Bin

200 Bin

1

200 Bin

TOPLAM

425

84,1 Milyon

46,7 Milyon

410

32,8 Milyon

Not: 10 Nisan 2015 itibariyle

KÜTAHYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI TESİSLERİ (2006-2014)

Proje Konuları

Hibe Desteği Verilen Projeler

Sayı

Hibe Miktarı

Bitkisel Ür.  İşl. Pak.

14

2,7 Milyon TL

 

Hayvan Ür. İşl. Pak.

19

3 Milyon TL

 

Toplu Basınçlı Sulama

14

3 Milyon TL

 

Tar. Ürün Depolama

7

1 Milyon TL

 

Soğuk Hava Deposu

0

0

 

Alt. Enerjili Sera

6

181 Bin TL

 

Su Ür. İşl.  Pak.

0

0

 

Hay Orj Gübr İş. Pak.

1

248 Bin TL

 

Koyun, Keçi Manda Kon. Yat.

3

697 Bin TL

 

Alternatif Enerji Üretimi

0

0

 

TOPLAM

64

10,8 Milyon TL

 

Toplam Tesis Sayısı

: 64

Ödenen Hibe

: 10,8 Milyon TL

İstihdam

: 431

Makine Ekipman Desteği

: Sayı: 4.418

Ödenen Hibe: 13,7 Milyon TL

Bireysel Basınçlı Sulama Desteği

: Sayı: 2

Ödenen Hibe: 62 Bin TL

Toplam Kırsal Kalkınma Desteği: 24,5 Milyon TL

 

KÜTAHYA KOOPERATİF DESTEKLERİ

Projeler

1990-2002

2003-2014

Koop.Sayısı

Kredi Desteği

Koop.

Sayısı

Kredi Desteği

Süt Sığırcılığı Projesi

8

730 Bin TL

10

7,4 Milyon TL

Damızlık Sığır Projesi

0

0

4

5 Milyon TL

Koyunculuk Projesi

0

0

0

0

Seracılık Projesi

0

0

0

0

Besicilik Projesi

5

235 Bin TL

0

0

Arıcılık Programı

0

0

0

0

Özel Projeler

2

1.000 TL

0

0

Rehabilitasyon Projesi

1

20 Bin TL

0

0

İşletme Sermayesi*

12

75 Bin TL

3

100 Bin TL

GENEL TOPLAM

16

1,1 Milyon TL

14

12,5 Milyon TL

 *İşletme Sermayesi programından desteklenen kooperatif sayısı, toplama eklenmemiştir.

 

1990 – 2002                         16 Koop.                               1,1 Milyon TL

2003 – 2014                         14 Koop.                              12,5 Milyon TL

1.000 Aile Desteklendi

 

KÜTAHYA TARIMSAL KREDİ KULLANIMI

 

2002

2014

 

 

 

 

ARTIŞ

35,5

Kat

Ziraat Bankası

1,3 Milyon TL

121,6 Milyon TL

Tarım Kredi Kooperatifleri

5,1 Milyon TL

105,5 Milyon TL

Toplam

6,4 Milyon TL

227,1 Milyon TL

 

KREDİ DÖNÜŞ ORANI

 

2002

2014

Ziraat Bankası

%43,3

%99,3

Tarım Kredi Kooperatifleri

%66,2

%98,9 

 

 

SIFIR FAİZLİ HAYV. KREDİSİ                 73,8 Milyon TL                1.860 Kişi

(1 Ağustos 2010 / 1 Nisan 2015)

TARSİM

1 Haziran 2006 – 3 Nisan 2014

 

Toplam Poliçe Sayısı

52 Bin Adet

Toplam Sigorta Bedeli

199,5 Milyon TL

Toplam Prim

12,1 Milyon TL

Devlet Prim Desteği

6,3 Milyon TL

Hasar Tazminatı Olarak Yapılan Ödeme

4 Milyon TL

 

KÜTAHYA İLİNDE TMO FAALİYETLERİ

2014 Yılı Tmo Alım Miktarı ve Tutarı

Ürün

Alım Miktarı

Üretici Sayısı

Alım Tutarı

Haşhaş

456 Ton

1.509 Kişi

1,6 Milyon TL

 

KÜTAHYA İLİNDE ET VE SÜT KURUMU FAALİYETLERİ

Kütahya ili, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü hinterlant alanı içerisinde bulunmaktadır.​


''