17.5.2018 / Gösterim Sayısı : 524

Çoban İstihdam Desteği

Ülkemiz Küçükbaş Hayvancılığı geliştirmek için 2014 yılında başlatılan Çoban İstihdam Desteği 2018 yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda 2018/21 No'lu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğine göre; 2018 yılında, en az 200 (iki yüz) anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip ve sürü yöneticisi sertifikasına sahip olan çobanlar bu desteklemeden faydalanabilmektedir.

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin işletmeleri ve işletmelerindeki hayvanları TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. 2018 yılında Köy-Mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da bu desteklemeden yararlanabilmektedir. Çobanın otlattığı sürüdeki hayvan sayısı en az 200 (iki yüz) ve üzeri anaç küçükbaş hayvandan oluşması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin (2018 yılı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle sürüsü çobanların ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin yatırılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin en az süreyle Çoban (küçükbaş hayvan) koduna haiz sigortalılık 6 (altı) ay 6121.12 hizmetinden yatırılmış olan işletmeler bu desteklemeden faydalanabilmektedir.

Çoban İstihdam Desteğinden yararlanmak isteyen işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanların dilekçe ile işletmesinin kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine  müracaat tarihi 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Küçükbaş işletme sahiplerine önemle duyurulur.


''