9.5.2018 / Gösterim Sayısı : 2408

2018 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri

Buzağı desteklemesi

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı, Bakanlık kayıt sisteminde doğduğu işletmenin ve anasının kaydı bulunmalıdır. İşletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, soy kütüğüne kayıtlı destek alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

Başvurular, 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri arasında ve 2/5/2019-1/7/2019 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir.

Malak desteklemesi

Malaklar, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. Malaklar, küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET'e kayıt edilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Malakların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Başvurular 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında ve 1/6/2019-1/7/2019 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir.

Anaç manda desteklemesi

Desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve anaç mandaları 31/12/2018 tarihi itibariyle TÜRKVET'te kayıtlı olmalı ve 1/1/2017 tarihinden önce doğmuş dişi manda olmalıdır. Anaç mandalar son başvuru tarihi itibariyle en az 4 ay öncesi desteklemeden yararlanacak işletmede kayıtlı bulunmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Başvurular 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.

Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi

Erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır. Sığırlar, erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olmalıdır. Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirdiği desteklemeye esas hayvan sayısı en az 6 baş olan üreticiler, bu birliğe üye olmalıdır.

Sığırlar, kesimhanelerde kestirilmiş olmalıdır. Bu durum, kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi, kesimhane Resmi Veteriner Hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli ve TÜRKVET'te hayvanın düşümünün yapıldığı belgelenmelidir. Sığırlar, kesim tarihi itibarıyla, son 90 günde başvuru sahibinin işletmesinde beslenmiş olmalıdır. Bu süre TÜRKVET kayıtlarıyla doğrulanır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine TCKN/VKN, TÜRKVET'te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin bulunduğu dilekçe ile başvurur. Başvurularda belgelerin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri kabul edilir.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Desteklemesinden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 2/11/2018 tarihi itibari ile 15-90 ay arasında olmalıdır. Anaç koyun-keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET'e kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Yetiştiriciler, üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 1/9/2018-2/11/2018 tarihleri arasında başvurur.

Çoban istihdam desteği

Desteklemeden yararlanacak işletme, en az iki yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırılmış olmalıdır.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.

Arılı kovan desteklemesi

Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalı, işletmesinde en az 30 arılı kovan bulunmalıdır. Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne 20/7/2018 tarihine kadar dilekçe ile başvurur.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

          2018 Yılı Hayvancık Destekleme Birim Fiyatları

Buzağı350 TL/Baş
Buzağı soykütüğüne kayıtlı buzağılar500 TL/Baş
Döl kontrollü boğanın yavrusu (ilave)50 TL/Baş
Manda250 TL/Baş
Malak120 TL/Baş
Besilik erkek sığır (manda dâhil)250 TL/Baş
Arılı Kovan 10 TL/Adet
Koyun ve keçi desteklemesi25 TL/Baş
Hastalıktan ari işletme450 TL/Baş
Çoban istihtamı5000 TL/Sürü

 

Çiğ süt desteklemesi, Hastalıktan ari işletme desteklemeleri, Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, konularında il/ilçe müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.

Yetiştiricilerimizin İl/ilçe müdürlüğünde başvurdukları desteklemenin, yayınlanan askı icmallerini kontrol etmeleri önemle rica olunur. Askı süresi sonunda yapılan itirazlar geçerli olmayacaktır.

Yetiştiricilerimize önemle duyurulur.

Ek Dosyalar

''