12.2.2018 / Gösterim Sayısı : 558

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden Bildirilmiştir

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor"  ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Program 2018 yılında seçilmiş 29 ilde "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir.

2018 yılında İlimizde de uygulanacak olan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında 75 genç kadın çiftçiye KOSGEB-İŞKUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat 5 gün süreli ''Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'' verilecektir. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Programda Eğitim Alacak Kadın Çiftçilerde Aranan Koşullar:

Çiftçilikle uğraşan ve koşulları uygun olan kadın çiftçilere açık olacak bu eğitim programı belirli esaslar dâhilinde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

1) Çiftçilik yapıyor olması, 

2) 18-40 yaş arasında olması (müracaat edilen tarihte 41 yaşından gün almamış olması),

3) Katıldığı eğitimi takip edebilmesi ve proje hazırlayabilmesi için okur-yazar olması,

4) Örgün bir eğitim kurumuna devam ediyor olmaması,

5) Başvuru tarihi itibarı ile ücretli çalışan olmaması, 

6) Eğitime düzenli olarak katılmaya mani bir durumunun olmaması,

7) Seçilecek kadın çiftçinin proje fikrinin olması,

8) Proje fikrinin tarımsal girişimciliğe yönelik olması,

9) Son 2 yıl içerisinde Bakanlığımızın sağladığı destek programlarından yararlanmamış olması (Genç Çiftçi Projesi Destek Programı, TKDK vb.)

10) Kadın çiftçi seçiminde, kendisi/ailesinin ikamet ettiği şehirdeki tarımsal arazi varlığı veya hayvan varlığı öncelikli kriter olması, 

11) Herhangi bir çiftçi örgütüne (kooperatif, birlik, ziraat odası) üye olması ve/veya çiftçilik belgesine (ÇKS, AKS vb.) sahip olması ya da birinci dereceden akrabalarından (evli ise eşinin anne-babası, kardeşleri, evli değilse; anne-baba, kardeşler)birinin üye olması,

12) Türkiye finalinde dereceye giren projelere verilecek destekleme miktarı minimum 20.000 TL, maksimum 40.000 TL olup bu bütçe aralığında proje hazırlaması (Desteklenecek miktarı aşan bütçelerde diğer mali kaynakların proje detayında teminat mektupları ile bildirilmesi) gerekmektedir.

Kadın Çiftçilerin Hazırlayacağı Projeler İçin Konu Alanları:

1) Bitkisel üretim; tahıllar, yemeklik dane baklagiller, seracılık, yem bitkileri,  endüstri bitkileri, tıbbi- aromatik bitkiler, bağcılık, sebzecilik, meyvecilik, yerel ve coğrafi işaretli olan bitkisel ürünler, çiçekçilik vb.

2) Hayvansal üretim; küçükbaş-büyükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipekböcekçiliği yetiştiriciliği vb.

3) Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ürünleri,

4) İşleme- pazarlama, aile işletmeciliği,

5) Kırsal turizm.

BAŞVURULAR İL VE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 DİR.

''